Dakgebinten op maat voor hellende en platte daken

Belle-Dak is niet alleen gespecialiseerd in de plaatsing van dakisolatie, dakbedekking, dakkoepels, gootbekleding en gevelbekleding. Ons vakkundige team heeft ook een jarenlange ervaring in schrijnwerk en produceert zowel de dakgebinten als dakkapellen voor je woning. We voorzien een vlekkeloze afwerking en stemmen onze werken steeds volledig af op je woonwensen en budget.

Wat is een dakgebint?

Een dakgebint wordt ook wel een ‘kapgebint’, ‘kapspant’ of ‘dakstoel’ genoemd. Het is een houten constructie die bestaat uit balken en verbindingselementen. Een dakgebint ondersteunt je dak en vormt daarom een van de belangrijkste schakels in je woning. Naast een bouwtechnische meerwaarde, hebben dakgebinten echter ook een esthetische meerwaarde: ze bepalen hoe je woning er uiteindelijk zal uitzien.

Laat je dakgebinten construeren door Belle-Dak

Belle-Dak maakt het dakgebint voor je woning volledig op maat. We ontvangen de technische tekeningen van je ingenieur of architect en versnijden alle houten balken ter plaatse op de werf. We kunnen twee soorten draagstructuren creëren: een keper- of gordingdak en een spantendak. Tijdens deze dakwerken bekijken we ook waar de eventuele dakkapel(len) moet komen.

Keperdak of gordingdak

Een keper- of gordingdak is opgebouwd uit kepers en gordingen. De kepers zijn fijne balkjes die het onderdak ondersteunen en verticaal naar beneden lopen vanuit de daknok. De gordingen, anderzijds, zijn zwaardere balken die de kepers ondersteunen en horizontaal van muur tot muur lopen. De dakisolatie brengen we aan tussen de kepers. Daarop plaatsen we een (houten of metalen) kaderwerk en nog een tweede laag isolatie.

Spantendak

Een spantendak is opgebouwd uit spanten. Deze houten latten plaatsen we op regelmatige tussenafstand van elkaar (meestal zo’n 45 à 60 cm) en verstevigen we door driehoekverbindingen in de daknok en aan de voet.

Schakel Belle-Dak in voor een dakgebint op maat